Stukkdekoor

Stukk-dekoori restaureerime, samuti valmistame ja paigaldame nii enda valmistatud, kui ka ostetud stukk-dekoori elemente.